Ezek a feladatkörök láthatók el a villámvédelmi felülvizsgáló képzés elvégzését követően

Laikusként ritkán okoz aggodalmat a nagy viharokkal járó heves villámlás, ugyanakkor ahhoz, hogy lakóingatlanunk, illetve egyéb épületeink kellőképp biztonságban legyenek, tökéletesen működő védelmi rendszerre van szükség. Sajnos ezek állagmegóvására aránylag kevés hangsúlyt fektetünk, ezért aztán törvény írja elő, milyen időközönként elengedhetetlen a revízió.

Utóbbi feladatot csak az láthatja el, aki a villámvédelmi felülvizsgáló képzés során elsajátította a technikát és sikeres záróvizsgát téve megszerezte a bizonyítványt. Ezeknek a berendezéseknek az ellenőrzése ugyanis rendkívüli precizitást és körültekintést igényel. Csak a kifogástalan állapotban lévő villámhárító képes kivédeni a komoly károsodással járó eseményeket, ezért aztán a villámvédelmi felülvizsgáló képzés folyamán az alkalmazott technikákra kerül a fő hangsúly. A szakembernek pontosan ismernie kell az eljárás menetét, függetlenül attól, hogy norma szerinti, avagy nem norma szerinti rendszer kiépítésére került sor.

A revíziók szükségességét az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kontrollálja. Ennek tükrében az átadást megelőzően, illetve sérülés bekövetkeztekor elkerülhetetlen az ellenőrzés. A villámvédelmi felülvizsgáló képzés során arra is kitérnek, hogy az időszakos szemlék kapcsán milyen tényezőkre kell kiemelt hangsúlyt fordítani. Ez utóbbira egyébként hagyományos ingatlanok esetében 6 évente, míg robbanásveszélyes épületeknél minden harmadik évben kerül sor. Gyakorta felmerülő kérdés, miszerint a villámvédelmi felülvizsgáló képzés elvégzéséhez szükség van-e bármilyen előképzettségre. Mivel ez egy rendkívül összetett feladat, így legalább 3 év erősáramú szakmai gyakorlatot írnak elő és rendelkeznünk kell a meghatározott villanyszerelői, technikusi, vagy mérnöki végzettséggel is.